dilluns, 17 de juny de 2013

Lo Varadero i moments de la nostra vida...

Tot i que este blog va nàixer producte de la casualitat, una tarda de relax i sense premeditació ni intenció coneguda. Poc a poc i de manera natural, està trobant el seu sentit. Així, s'ha anat configurant en un espai on es mostren, entre altres coses, llocs singulars del nostre poble.
Avui, per exemple, voldria parlar del Varadero, un restaurant que per a qualsevol rapitenc de tota la vida (RTV) i gent dels pobles del voltant, no necessita presentació. 
És un lloc que a banda d'estar situat en un entorn privilegiat, és especial per a molts de natros perquè allí hem celebrat alguns dels nostres millors moments.
És d'aquells llocs rapitencs que sempre recomano i que sempre està a l'alçada de les circumstàncies. Això no és casualitat. Les persones que estan al capdavant, Àngels i Ramón, ho saben. Ells sempre estan pels menjadors o per la cuina pendents de tot el que es cou "mai més ben dit" en el seu local. Em consta que Ramón és fidel als productes de la llotja rapitenca i té molt clar que la qualitat és la millor garantia. Una cosa més al seu favor i molt difícil de mantenir avui dia, és l'equip humà i de qualitat que els acompanya des de sempre.

Àngels i Ramón!! Felicitats als dos per lluitar i mantenir el Varadero a les nostres vides!!!

Ells,

Los xipironets a l'ametlla


L'arròs negre,

La terrasseta,

Les vistes,Per saber-ne més: http://www.varaderolarapita.com/

Although this blog was the product of chance, a relaxing afternoon without premeditation or intention known. Slowly and naturally, is finding its way. Thus, it has taken shape in a space which shows, among other things, unique places of our people.
Today, for example, I would speak about Varadero, a  lifelong restaurant.
It is a place that in addition to being located in a privileged environment, is special for many of us because there we celebrated some of our best moments.
Is one of those places I always recommend and always lived up to the occasion. This is no coincidence. People who are at the forefront, Angels and Ramon are faithful to our market products . They Know that the quality is the best guarantee. Something more going for it and very difficult to maintain today, is their quality team.

Angels and Ramon! Congratulations to keep the Varadero in our lives!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada